Chata Lužanka

Pomáhejte s námi

"Pomozte zpřístupnit Lužanku všem dětem se zdravotním znevýhodněním."

Myslíme na rodiče pečující o děti se specifickými potřebami. Už dvacátým rokem je jim naše nezisková organizace oporou. Po mnoha letech jsme získali i vytoužené zázemí v přírodě, kde pro tyto rodiny budujeme zařízení výjimečné v celé ČR – chatu Lužanka Aby na ni mohlo jezdit více potřebných dětí, je třeba dokončit její rekonstrukci.

V současné době není chata uzpůsobena např. pro  děti s pohybovým obtížemi (chybí zde bezbariérová koupelna, plošina na dvou schodištích aj.).  A tak za námi Janička jezdí jen na návštěvu. Věříme, že to společnými silami a s Vaší pomocí dokážeme změnit, ať se svými kamarády může nejen ona poprvé na tábor!

Proč potřebujeme Lužanku

"Rodiče nemají možnosti, děti příležitosti."

Potřeby rodičů

Podle analýzy potřeb rodičů dětí s postižením nebo chronickým onemocněním, který provedla organizace Schola Empirica v roce 2020, většina rodičů pečujícím o děti se speciálními potřebami nemá dostatečné podmínky k odpočinku a regeneraci svých sil.

"Při péči o děti s chronickým onemocněním nebo postižením se jejich rodiče setkávají s řadou problémů, které komplikují jejich péči a které také vyplývají z rešerše literatury. Nejčastějším problémem je zejména skloubení péče o dítě s finančním zajištěním domácnosti. Dalším často vnímaným problémem je i skutečnost, že okolí rodiny často neví, jak se k dítěti chovat. Celkově je vidět, že velká část rodičů, u většiny překážek více než polovina, považuje jednotlivé překážky za hodně nebo alespoň středně ztěžující péči. Kromě nabídnutých kategorií jsme dali rodičům také možnost doplnit další překážky, se kterými se setkávají. Častou odpovědí bylo nepochopení okolí, například v tom smyslu, že okolí považuje dítě za nevychované. Častou odpovědí je také absence bezbariérových přístupů ve veřejném prostoru nebo i skutečnost, že rodina nemá auto. Přestože dostupnosti péče a služeb jsme se věnovali již na několika dřívějších místech v dotazníku, rodiče také u překážek péče zmiňovali nedostupnost služeb (malá kapacita, velká vzdálenost) ještě v otevřené otázce. Někteří rodiče také uváděli nemožnost začlenění dítěte do dětského kolektivu z důvodu předsudků, šikany nebo prostě nemožnosti začlenit se do běžných aktivit."

Co říkají rodiče

„Myslím, že na pečující o dospělé handicapované se velmi málo myslí, málo se o nich mluví. Jsme na okraji, často tak vyčerpaní, že není síla se nejak angažovat.“

„Uvítala bych možnost pracovat na zkrácený úvazek podle své kvalifikace.I když žiji v Praze a už tři roky hledám pracovní místo na zkrácený úvazek odpovídající mému vzdělání, neuspěla jsem.“

„Celková izolace od rodičů se zdravými dětmi je frustrující, ztratila jsem kamarády.“

Zdroj: Výzkumná zpráva z dotazníkového šetření Analýza potřeb rodičů dětí s postižením nebo chronickým onemocněním", nadační fond AVAST.

Shrnutí:

 1. Potřeba finančního zajištění rodiny je ztížena náročnou péčí o dítě, nízkou dostupností částečních a flexibilních pracovních úvazků, nezřídka proto vydělává pouze jeden z rodičů. Péče o dítě se zdravotním znevýhodněním často vyžaduje využití finančně nákladných pomůcek, léků a terapií. Podle výzkumu až 71% rodičů uvádí, že je obtížné skloubit péči o dítě a výdělečnou činnost, pro 59% je obtížné vyjít s prostředky, které mají k dispozici.
 2. Potřeba pochopení a přijetí naráží na nedostatečné povědomí veřejnosti pro odlišné chování dětí s mentálním postižením, předsudky a šikanu. 62% rodičů uvádí, že nepochopení okolí stěžuje péči o dítě.
 3. Potřeba odpočinku od fyzicky i psychicky náročné péče o dítě se speciálními potěbami naráží na nedostatek rekreačních zařízení uzpůsobených potřebám těchto rodin, např. bezbariérovost, bezpečnostní prvky pro děti, které se mohou ohrozit svým chováním, vybavení kompenzačními pomůckami atd. Sociální tlak a negativní reakce okolí na chování dětí “mimo normu” například s autismem či Touretteovým syndromem rodičům odpočinek v běžných rekreačních zařízeních znemožňují. Nenaplněnou potřebu odpočinku uvádí až 82% rodičů - respondentů výzkumu.

Potřeby dětí se zdravotním znevýhodněním

 • Tyto děti mají minimum příležitostí dostat se mimo městské prostředí, každodenní rutinu a vlastní rodinu.
 • Stereotypní životní podmínky znamenají limitované podněty i motivaci pro zlepšení psychomotorického vývoje.

Jak může pomoci Lužanka

Pobyt na Lužance umožňuje rodinám se speciálními potřebami realizovat mnoho nenaplněných potřeb.

 • Možnost změny prostředí a odpočinku v krásném prostředí za přijatelnou cenu.
 • Osvobozující příležitost pobýt mezi dalšími lidmi v podobné situaci umožňuje získat nové přátele a podělit se o zkušenosti bez rizika nepochopení a odsouzení. Možnost sdílet, být přijat a pochopen je pro rodiče důležitý krok k zlepšení prožívání své situace.
 • Děti na chatě získají nové zážitky a jedinečné příležitosti pro rozvíjení základních sociálních dovedností, navazování a pěstování vztahů, osamostatňování od rodičů.
 • Poskytneme známé a chráněné prostředí např. dětem s autismem, které se těžko vyrovnávají se změnami. Na Lužanku se mohou vracet.

Proč potřebujeme vaši pomoc

Přes všechny radosti je před námi ještě velká výzva

Předpokládáme, že Lužanku ročně navštíví minimálně 150 rodin s dětmi a mladistvými se zdravotním znevýhodněním, některé z nich opakovaně.

K tomu je nutné dokončit bezbariérové úpravy, orientační systém pro děti s poruchou autistického spektra, bezpečnostní prvky pro děti s problémovým chováním, zajistit odhlučnění pokojů a provést řadu dalších úprav. 

Částečná rekonstrukce

 • Kompletní úprava zatím nevyužívaného suterénu na bezbariérovou koupelnu včetně podlah, elektroinstalace, odpadů, omítek)
 • Výměna podlahy v jídelně za nevyhovující zátěžový koberec (hygienické i funkční hledisko), výměna podlahových krytin i v pokojích
 • Změna zdroje vytápění (dnes kotel na tuhá paliva) za současné technologie bezobslužné kotelny
 • Oprava vnější zděné fasády a její zateplení, dokončení venkovní izolace, oprava roubených částí
 • Výměna některých oken, zateplení střechy a stěn přístavby, dokončení zateplení půdy
 • Rekonstrukce pokojů v podkroví a jeho vybavení koupelnami, aby byly prostory i pro větší skupiny a pracovníky zajišťující péči o děti na pobytech

Úpravy a vybavení

 • Opatření bezpečnostními prvky, např. zabezpečení oken, balkonu nad vstupem, otvorů do sklepa, skleněných ploch fólií
 • Odhlučnění pokojů vnitřním obložením s izolací (z důvodu zajištění klidu a možnosti spánku i při přítomnosti dětí s problémovým chováním), renovace stěn v jídelně (původně roubených)
 • Zajištění bezbariérového přístupu ze zahrady a do podkroví
 • Vybavení společných prostor a pokojů nábytkem (další lůžka, úložné systémy) atd.
 • Vytvoření regeneračního zázemí pro rodiče i děti (sauna)
 • Bezbariérové úpravy zahrady, doplnění hracími prvky a oplocením

Co už jsme díky dárcům zvládli

 • instalovat schodišťovou sedačku pro přesun návštěvníků s pohybovými obtížemi do 1. patra
 • zajistit renovaci ústředního topení
 • obnovit rozvod internetu
 • částečně vyměnit elektroinstalaci
 • vyměnit dveře do pokojů za původní prosklené
 • doplnit vybavení kuchyně, aby se na vaření mohly podílet i děti
 • pořídit nová lůžka do některých pokojů, vestavěné skříně do chodby a židle do jídelny
 • vybavit chatu hračkami a didaktickými pomůckami

A co lze, děláme svépomocí a s dobrovolníky – např. menší údržbářské práce a velké úklidy, pečujeme o zahradu.

Rozpočet na rekonstrukci Lužanky

Na rekonstrukci Lužanky máme zpracovaný rozpočet ve výši 3,5 milionu Kč

SUTERÉN Vybudování bezbariérové koupelny, izolace stěn, výměna podlah atd. 862 722 Kč
PŘÍZEMÍ A 1. PATRO Výměna podlahy v jídelně, obložení jejích stěn, výměna oken, odhlučnění pokojů, výměna podlah atd. 689 000 Kč
PODKROVÍ Výměna oken, renovace a odhlučnění pokojů, výměna podlah, úprava střechy a nové koupelny atd. 961 600 Kč
EXTERIÉR Oprava roubení a fasády, zateplení její a střechy, úprava zahrady 581 200 Kč
OSTATNÍ Bezp. prvky schodišťová plošina a nájezd, orientační systém, doplnění vybavení, výměna kotle atd. 408 500 Kč

Jak se můžete zapojit

Můžete pomoci jako fyzická osoba nebo firma.

Podpořte nás na Darujme.cz

DAR PLATEBNÍ KARTOU prostřednictvím portálu "DARUJME.CZ" můžete poslat finanční dar velmi jednoduše formou platby. Kliknutím na odkaz níže budete přesměrováni na zabezpečený platební portál. V brzké době od nás dostanete potvrzení o přijatém daru.

Finanční dary

Finanční dary můžete zasílat na účet Komunitního centa Motýlek, z.ú. 113527036/5500 (jednorázovým bankovním převodem nebo zadáním trvalého příkazu k úhradě), v případě účelového daru na konkrétní část projektu s vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu.

Anonymní dary, prosíme, zasílejte na náš sbírkový účet 294050475/0300.

Sbírku máme povolenou z Rozhodnutí Magistrátu Hl.m. Prahy, č.j. S-MHMP/1402193/2013.

Nefinanční dary

Oceníme i vaši nefinanční pomoc v různých formách:

 • materiály na rekonstrukci (vnější zateplení, palubky na obklad stěn, dlažba, obkladačky, okna, interiérové dveře aj.)
 • vybavení (nábytek do pokojů)
 • služby (stavební a jiné činnosti)

Rádi vám poskytneme specifikace materiálů a vybavení.

I v těchto případech vystavíme darovací smlouvu.

Další informace k dárcovství

Dárce je v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších změn oprávněn odečíst si poskytnutou částku od základu daně.

S dotazy a pro upřesnění možností jak nás podpořit prosím kontaktujte Hanu Urbanovou, ředitelku KC Motýlek.

Telefon: 777 964 764
Email: urbanova@motylek.org

Naši činnost podpořili


Za spolupráci děkujeme Spolku Ski Luž.


Kontakt

Lužanku provozuje Komunitní centrum Motýlek, z.ú.

+420 777 964 764
chata-luzanka@seznam.cz
Horní Světlá 86, 471 57 Mařenice

Rezervace