Víc než jeden den pro Janu…

Jana se narodila s dětskou mozkovou obrnou. Má mentální a pohybové postižení, a tak je odkázána na pohyb na vozíku. Svalové křeče jí neumožňují chůzi, ale ani koordinované pohyby rukama, které jsou potřeba pro sebeobsluhu. Její řeč je obtížně srozumitelná pro člověka, který ji nezná. Přese všechno má Jana milou a přátelskou povahu, chce žít a bavit se, stejně jako každá jiná slečna jejího věku.

Jana je odkázána na pohyb na vozíku
 

Změňte život Janě. V 21 letech sní o svém prvním táboru s kamarády.

Možnost pobytu na chatě Lužanka by jí přinesl velké zpestření zážitků, ale také odpočinek pro rodiče, s vědomím, že je o jejich dceru dobře postaráno.

Chci pomoci Přispět na Darujme.cz

Situace Jany z pohledu maminky Lenky

„Naše dcera na Lužanku zatím jezdí jen přes den, ale i tyto krátké pobyty přinášejí do jejího života hodně radosti. Pokaždé se sem moc těší a touží po tom, aby zde mohla být s kamarády celý týden. Z mého pohledu by pobyt o moc zlepšil kvalitu jejího života, pomohlo by jí to i k osamostatnění. Dává nám najevo, že ve svém věku nechce mít rodiče stále za svými zády."


O chatě Lužanka

Pro Janu a další děti a mladé lidi se zdravotním postižením budujeme rekreační zařízení, které v ČR dosud chybělo. Známe jejich nejrůznější specifické potřeby a postupně přizpůsobujeme Lužanku tak, aby se zde mohly ubytovat i osoby s problematickým chováním či poruchami autistického spektra. Mysleli jsme např. na odhlučnění některých pokojů, umísťujeme navigační systém, zřizujeme bezpečnostní prvky.

V celé ČR je takovéto zařízení ojedinělé a kromě našich klientů ho poskytujeme i dalším organizacím s podobnou cílovou skupinou.


Chata Lužanka nabízí zázemí mladým lidem s postižením
 

Zázemí chaty Lužanka nabízí mladým dospělým s postižením jedinečnou příležitost při pobytech bez rodičů trénovat praktické, komunikační a sociální dovednosti. Získávají tu cenné zkušenosti do života, osamostatňují se a rozvíjejí kamarádské vztahy.


V současné době ale není chata uzpůsobena na pobyt lidí s pohybovými obtížemi. Chybí zde bezbariérová koupelna, plošina na dvou schodištích a další vybavení.


Na provedení první fáze potřebných stavebních úprav potřebujeme 600.000 Kč.

Přispějte na lepší život znevýhodněným dětem

Platební kartou

prostřednictvím portálu darujme.cz

Přispět na Darujme.cz

Převodem

na číslo sbírkového účtu

294050475/0300


ÚČEL: rekonstrukce a vybavení chaty Lužanka, veřejně prospěšné aktivity na této chatě. Sbírku máme povolenou z Rozhodnutí Magistrátu Hl.m. Prahy, č.j. S-MHMP/1402193/2013.

Nefinančním darem

  • materiály na rekonstrukci (zateplení, palubky na obklad stěn, dlažba, obkládačky, okna, interiérové dveře aj.),
  • vybavení (nábytek do pokojů),
  • služby (stavební a jiné činnosti).

Další informace k dárcovství

Dárce je v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu ve znění pozdějších změn oprávněn odečíst si poskytnutou částku od základu daně.

S dotazy a pro upřesnění možností, jak nás podpořit, prosím kontaktujte Hanu Urbanovou, ředitelku sdružení.

Telefon: 777 964 764
Email: urbanova@motylek.orgJana dojíždí za svými kamarády na Lužanku jen na jeden den
 

Jana dojíždí za svými kamarády na Lužanku jen na jeden den.

Když se podaří dokončit potřebné úpravy, bude s nimi moci zůstat celý týden.